EKSTRA: Flausekarane - 5133 FEDDIE

Arrangementsinformasjon

Ekstraframsyning: Flausekarane kan endeleg by på ei ny revyframsyning! Billettane til revyen "5133 FEDDIE" fauk ut på nokre få timar, men no byr karane på ei ekstraframsyning laurdag 31.juli. Garantert smittefri, men slett ikkje fri for spit og løye. Skal du veta kva som foregår på Fedje, må du må få deg "5133 FEDDIE!" NB! Det er få billettar til ekstraframsyninga, óg!

fedje
fabnr8
feddie
flausekarane

Restriksjoner

Av omsyn til gjeldande koronareglar, vert det seld færre billettar til framsyninga enn vanleg.